langs


Националната програма  за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г. Вина ЗНП/ЗГУ в трети страни

 / Русия и Беларус/

 Промоционалната програма се осъществя със съфинансирането на  ЕС.

Основната цел на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 и в мярка „Популяризиране на пазарите на трети държави” е:

Да увеличи продажбите на вината със ЗНП/ЗГУ и сортовите вина без ЗНП/ЗГУ в пазарите на трети страни чрез мерки, които насърчават увеличаването на търсенето на качествени вина. Мярката се прилага за вина със ЗНП/ЗГУ и сортови вина без ЗНП/ЗГУ. Обективната цел се определя количествено от конкретни цели, които са:

  • Подобряване на конкурентоспособността на вината, произведени в ЕС чрез увеличаване интереса за производство на вина със защитено наименование за произход, с географско указание или сортови вина без ЗНП / ЗГУ, произведени в Европейския съюз:
  • 10% годишен ръст в производството на вина със ЗНП / ЗГУ и сортови вина без ЗНП / ЗГУ.
  • С изпълнението на проекта и при пълно развитие на предложените действия се очаква растеж на износа - продажбите по целеви страни, както следва:

- РУСИЯ- 16,35 %

- БЕЛАРУС-32,33 %

  • Развитие на износа към трети страни:

*Основната цел е да се осигури информация на потребителите в целевите страни за предимствата на европейските вина със ЗНП / ЗГУ и сортови вина без ЗНП / ЗГУ; подобряване на визията на вината със ЗНП / ЗГУ и сортовите вина без ЗНП / ЗГУ; засилване на търсенето на европейските вина със ЗНП / ЗГУ и сортовите вина без ЗНП / ЗГУ.

 

Мярката „Популяризиране на пазарите на трети държави” ще подобри имиджа на вината, произведени извън вътрешния пазар на ЕС, ще увеличи износа на продукти със завладяване на нови пазари. Реализацията на мерките за популяризиране в трети страни ще подкрепи целта на фирмите и организациите в сектора за увеличаване на представителността на българските вина, ще помогне на производителите и търговците да се възползват от новите пазари или да си възвърнат дела на съществуващите пазари. Мярката цели да засили търговските възможности за износ на висококачествени вина, като по този начин увеличи средната цена на вътрешния износ.

Националната камара също е поставила три цели като продължение на националната програма:

  • Повишаване на имиджа на европейските вина със ЗНП / ЗГУ
  • Завладяване на нови пазари / развиване на съществуващите пазари
  • Увеличаване на износа на вина със ЗНП / ЗГУ